Uncategorized

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Презентације је потребно припремити на енглеском језику и снимити у .pptx формату.  Прије почетка одговарајуће сесије, јавите се вашем модератору да би снимили презентацију на рачунар. Презентације могу трајати најдуже 12 минута уз додатна 3 минута за дискусију​. Молимо Вас да ваше презентације ускладите са овим временским оквиром који ће бити строго примијењен! Уколико презентацији присуствују учесници који не разумију језике у службеној употреби у Републици Српској, рад се излаже на енглеском језику.