СТЕПГРАД 2015

ХI међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и пракса у градитељству“ одржана je  од 14.-15.05.2015. Зборник радова обухвата 60 радова које је научно-стручни одбор скупа прихватио из већег броја прикупљених радова.

Радова