ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава сажетка

Рок за пријаву сажетка је 31.12.2017.

Достављање радова

Рок за достављање радова је 15.02.2018.

Рецензија радова и обавјештење о прихватању радова

Рок за рецензију радова и обавјештење о прихватању радова је 07.03.2018.

Поступање по рецензији и коначно прихватање радова

Рок за поступање по рецензији и коначно прихватање радова је 21.03.2018.

Програм Скупа

Рок за објављивање програма скупа је 07.05.2018.

Одржавање скупа

Скуп ће бити одржан од 24. и 25.05.2018.

Поштовани, пријава и рецензија радова врши се искључиво преко Microsoft-ове платформе Conference Management Toolkit (CMT). Сви радови пролазе поступак  “слијепе“ рецензије од стране два рецензента. Након рецензије аутори ће бити обавијештени о прихватању, одбијању или препоруци рецензената да се рад коригује. Један учесник може пријавити највише два рада на којима је аутор или коаутор

ЈЕЗИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Службени језици Конференције су језици који су у службеној употреби у Републици Српској и енглески језик. Сви научни радови морају бити написани на енглеском језику.

КОТИЗАЦИЈА

160 KM

за уплате до 7.4.2018.

200 КМ

за уплате након 7.4.2018.

100 KM

за учешће на конференцији

Плаћена котизација укључује: Зборник радова и остале пратеће материјале Скупа, освјежења у паузама и свечану вечеру. Инструкције за плаћање котизације ће бити накнадно објављене.

СМЈЕШТАЈ

Хотелски смјештај није укључен у котизацију. Организатор ће обезбиједити најповољније услове за учеснике Скупа. Хотелски смјештај плаћа се директно хотелу. Списак хотела можете пронаћи на веб-страници Скупа.

СПОНЗОРИ

Научни скуп са међународним учешћем ''Савремена теорија и пракса у градитељству XIII'' традиционално окупља велики број учесника и стручњака из области архитекуре и урбанизма, грађевинарства, геодезије и сродних научних области, запослене у научним и образовним институцијама из земље и иностранства, државној управи, јавним и приватним предузећима.
У циљу подршке организацији Скупа и промоције градитељства на просторима Републике Српске и окружења позивају се све заинтересоване фирме да финасијски подрже одржавање Конференције и презентују своје научно-истраживачке, развојне и стручне пројекте, производе и опрему у
различитим категоријама.